retour

Wat te doen bij retourneren ?

Retourbeleid - Heroepingsrecht (Afkoelingsperiode of Zichtgarantie) van de MediacenterWorld InternetWinkel

 

MediacenterWorld
Dilleveld 48
5467 KK - Veghel
Telefoon: 0413-820252
KvK Nr : 50122134
BTW. Nr : NL 1509.20.179.B01

 

1) Elke Europese "Particuliere" klant heeft een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen bij aankoop van een product dat "op afstand" via onze internetwinkel is gekocht. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product of de producten door of namens de klant.

 

2) Uitzonderingen op dit recht zijn speciaal voor u geassembleerde of speciaal voor u bestelde producten eventueel vergezeld gaande van software welke geactiveerd wordt vóór de levering omdat deze als zodanig als gepersonaliseerde producten worden afgeleverd.
Let er dus op dat élk MediaCenterSysteem en élke Streamer, "eventueel" geleverd met geactiveerde software, buiten het retourrecht vallen.
MediaCenterSystemen en Streamers, geleverd met geactiveerde software, kunnen derhalve dan ook niet worden geretourneerd als zou blijken dat deze na de levering niet aan uw wensen voldoen.


3) Geopende software of producten waarvan een garantie en/of productzegel is verbroken (zoals bijvoorbeeld Notebooks en software) kunnen niet retour worden genomen en vallen buiten dit recht.

 

4) Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

 

5) Indien u het product niet wenst te behouden kunt u dit niet direct "op de post" doen.
Het is van het grootste belang dat u MediacenterWorld éérst informeert en hier melding van maakt via e-mail met kennisgeving van uw naam, product en factuurnummer. Achtereenvolgens download u het "Retourbeleid - Heroepingsrecht" formulier vanaf de *Wat te doen bij retourneren* pagina, vult u alle gevraagde gegevens in en verzend deze via e-mail of per post aan MediaCenterWorld toe.
MediacenterWorld zal dan bepalen op welke wijze het product dient te worden geretourneerd.
Het kan betekenen dat het product aan MediacenterWorld te Veghel kan worden geretourneerd, maar het kan ook betekenen dat het product direct terug naar de leverancier dient te worden geretourneerd.

 

6) Indien u van het retourrecht gebruik wenst te maken dient u het product of de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in originele staat en verpakking aan MediacenterWorld te retourneren, conform de door MediacenterWorld verstrekte redelijke en duidelijke instructies nadat u het retour heeft aangemeld en het "Retourbeleid - Heroepingsrecht formulier" heeft ingevuld (via de *Wat te doen bij retourneren* pagina) en aangeboden.

Het product of de producten die u retour wilt sturen dienen in ieder geval binnen uiterlijk 14 kalenderdagen (vanaf de dag van ontvangst) bij MediaCenterWorld retour ontvangen te zijn.
U draagt zélf de kosten én verantwoording van de retourzending.
Een "verzekerde" verzending via PostNL is dan in ieder geval vereist voor een betrouwbare verzending.

 

7) Klanten uit landen buiten Nederland dienen niet alleen het IBAN rekeningnummer maar ook het BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden op het heropeingsrecht formulier.
Bij annulering van een order tijdens de Afkoelingsperiode van bestellingen die aan landen buiten Nederland zijn verzonden word nooit meer dan 7,50 van het verzendbedrag gecrediteerd.
Bij annulering van een order tijdens de Afkoelingsperiode van bestellingen welke zijn Paypal is betaald zal een eventueel extra betaalbedrag dat Paypal op uw betaling int en wat een overeenkomst is tussen de klant met Paypal niet aan u worden gecrediteerd.

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan MediacenterWorld heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

 

8) Eventueel reeds betaalde bedragen (inclusief de verzendkosten) worden binnen maximaal 14 kalenderdagen na ontvangst bij u aan u terugbetaald mits is aangetoond dat de retour te zenden goederen retour gezonden zijn of reeds ter retour bij MediaCenterWorld ontvangen zijn.

 

 

Retour-Formulier

 

Download hier uw Retourbeleid – Heroepingsrecht formulier.