groene_stroom

Energie Verbruik en Slaap & Sluimerstand uitgelicht

Natuurlijk is het belangrijk om naar het energieverbruik van een MediaCenter te kijken.

 

Op de eerste plaats dient u zich te realiseren dat door de komst van het MediaCenter (veel) andere apparaten onnodig zijn geworden en dus alleen daardoor al een MediaCenter sowieso goedkoper in het gebruik zal zijn dan een installatie bestaande uit enkele “losse” componenten die allemaal aan staan en energie verbruiken.

Daarnaast zijn de door MediaCenterWorld geassembleerde systemen érg zuinig in gebruik.

Waarom ?

Wel, door de komst van de CPU met geïntegreerde GPU (dat wil zeggen dat de videokaart ín de processor zit) hebben we niet langer meer een aparte “losse” videokaart nodig die relatief veel stroom verbruikt.

Ook is daardoor minder koeling nodig, wat natuurlijk allemaal ten gunste komt van het stroomverbruik !

Ook het geheugen verbruikt tegenwoordig veel minder stroom.

Als u daarbij een systeem koopt met een SSD schijf daalt het energieverbruik nog verder.

 

Verder is het meer een “persoonlijke” keuze of u het MediaCenter na gebruik helemaal uit zet of dat u deze altijd in de Slaapstand (Stand-by) of Sluimerstand (Hybernate) laat staan. Ook is deze instelling afhankelijk van hoé u het systeem wilt gaan gebruiken. Als u gebruik wilt maken van alle mogelijkheden om het systeem op afstand te kunnen benaderen en deze via WOL (Wake Up on Lan) van op afstand op te laten starten zal het systeem in de slaap of sluimerstand moeten worden gezet. 

In alle 3 de gevallen zal er een ander stroomverbruik zijn.

 

Laten we de 3 verschillen op een rijtje zetten:

 

1) In de slaapstand zullen er meer delen van het systeem van spanning worden voorzien en zal er een ruimte op het geheugen worden gereserveerd waarvandaan het systeem zal doorstarten als het weer moet “wakker” worden.

Qua snelheid is dit de snelste vorm van het opnieuw opstarten van het MediaCenter.

2) In sluimerstand worden er beduidend minder delen van spanning voorzien. Zo zullen ook de USB poorten worden uitgeschakeld en zal er een kleiner gedeelte van het moederbord voor spanning te hoeven worden voorzien. De ruimte die wordt gereserveerd voor een nieuwe start van het systeem wordt in dit geval opgeslagen op de harde schijf, die daarna wordt uitgeschakeld en waarvan windows weet waar het staat bij en weer “wakker” worden van het MediaCenter.

Het opstarten van het MediaCenter zal nu wat langer duren dan het opstarten vanuit de slaapstand, omdat het MediaCenter vanuit de Bios zal opstarten.

Nadeel bij deze stand is dat in de meeste gevallen de afstandsbediening niet meer kan worden gebruikt om het systeem weer “wakker” te laten worden vanwege het feit dat de USB poorten niet meer van spanning worden voorzien. De ontvanger tbv. de afstandsbediening zit in bijna alle gevallen intern via een USB poort aangesloten (!) Het systeem zal daarom via de Power knop moeten worden aangezet.

3) in de Uit stand zal het systeem uiteraard hélemaal worden uitgeschakeld.

Een herstart duurt in dit geval het langst.

 

Wat is nu het energie verbruik tijdens deze 3 verschillende  statussen ?

 

1) Tijdens de slaapstand verbruikt het MediaCenter rond de 9 Watt

2) Tijdens de sluimerstand verbruikt het MediaCenter rond de 1 Watt

3) Tijdens de Uit stand verbruikt het MediaCenter natuurlijk géén vermogen.

 

Aan u is dan de keuze om de voor en nadelen tegen elkaar af te wegen en hoe het systeem te schakelen als u er tijdelijk geen gebruik van maakt.

 

Hoe stelt u het MediaCenter in voor het voor u gewenste gebruik ?

 

Eigenlijk is dat heel erg eenvoudig, maar het zit wat ver weg verstopt binnen windows.

U gaat als volgt te werk om de instelling te wijzigen:

Ga naar het Configuratiescherm.

Ga naar Systeem en Beveiliging

Ga naar Energiebeheer

Klik achter het voorkuurschema (welke staat op “gebalanceerd”) op de tekst “De schema-instellingen wijzigen”

Klik op de tekst” geavanceerde energie instellingen wijzigen”

In het venster “Energiebeheer” dat u dan ziet klikt u op het plusje voor de tekst “Aan/Uit-knoppen en deksel”

Achter de beide hieronder vermelde teksten (“Actie voor aan/uit-knop” en “Actie voor slaapstandknop”) kiest u de tekst Slaapstand, Sluimerstand of Afsluiten.

Daarna klikt u op de tekst “Toepassen” gevold door “OK”

Na deze handeling is het systeem klaar voor het door u ingestelde gebruik.

 

 

Kan de slaapstand niet worden geactiveerd, dan moet deze eerst worden ingeschakeld. Start de Opdrachtprompt (Start, Alle programma's, Bureau-accessoires) met aanvullende administratorrechten (door met rechts op de snelkoppeling te klikken en te kiezen voor Als administrator uitvoeren) en geef het commando powercfg /hibernate on

 

De uitknop (powerknop) wijzigen in de slaapstand-knop
Het startmenu is standaard voorzien van een uitknop waarmee Windows kan worden afgesloten. De overige opties (het wisselen van gebruiker, afmelden, vergrendelen, opnieuw starten en inschakelen van de slaapstand) zitten verborgen onder de knop met het pijltje (oftewel het menu Vergrendelen). De functionaliteit van deze knop kan eventueel via de eigenschappen van het startmenu worden aangepast (klik met rechts op de startknop en kies Eigenschappen) zodat de computer hiermee snel in de slaapstand kan worden gezet (in plaats van te worden uitgeschakeld).

 

 

Ongevraagd ontwaken uit de slaapstand
Ontwaakt de computer ongevraagd uit de slaapstand? Het apparaat of proces dat dit aanstuurt (meestal de muis of de netwerkadapter) kan worden achterhaald met het commando POWERCFG -DEVICEQUERY WAKE_ARMED (open hiervoor de Opdrachtprompt via het startmenu, Alle programma's, Bureau-accessoires). Vervolgens kan bij het energiebeheer van de veroorzaker worden vastgelegd dat deze de computer niet meer uit de slaapstand mag halen (configuratiescherm, Apparaatbeheer, klik met rechts op het betreffende item, Eigenschappen, tabblad Energiebeheer, vink uit optie Dit apparaat mag de computer uit de slaapstand halen). Schakel bij voorkeur tevens de opties Wake on Ring en Wake on Lan uit bij de power management-opties in het BIOS.

Het spreekt voor zich dat u deze instellingen niet moet wijzigen bij de netwerkadapter als u gebruik wenst te maken van de functie WOL omdat het systeem dan vanaf afstand niet meer kan opstarten !

 

Aanmeldscherm bij het ontwaken uit de slaapstand
Zodra Windows uit de slaapstand ontwaakt moet eerst het gebruikersaccount worden ontgrendeld via het aanmeldscherm, ongeacht of deze is voorzien van een wachtwoord. Deze beveiliging kan desgewenst via het onderdeel Energiebeheer in het configuratiescherm worden uitgeschakeld. Kies in het taakvenster voor de taak Een wachtwoord vereisen bij uit slaapstand komen, waarna (via de link Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn) de optie Geen wachtwoord vereisen geactiveerd kan worden.

 

Het moge duidelijk zijn dat bij een uitgeschakeld systeem het niet meer “vanzelf” opstart als er een TV-opnamen geprogrammeerd is ?

In zowel de slaapstand als ook de sluimerstand zal het systeem “wakker” worden als een TV-opnamen werd geprogrammeerd en daarna ook weer in de stand terug gaan waarvandaan het wakker werd !

 

Houd u ten alle tijden rekening met het volgende:

De slaapstand kan helaas zorgen voor onverwachte problemen !

U moet dan denken aan:

1) Het systeem komt ongevraagd uit de slaapstand

2) Bepaalde op USB aangesloten interne of externe randapparatuur werkt niet/niet goed meer na het ontwaken vanuit de slaapstand.

 

Als er zich bij u dergelijke problemen voordoen is het erg moeilijk, dan wel uitgesloten, deze problemen op te lossen. U kunt dan het beste het systeem NIET in de slaapstand zetten om deze problemen te voorkomen en de slaapstand verder niet te gebruiken. Bij evt. te programmeren TV-Opnames kunt u het systeem dan beter aan laten staan zodat u er van verzekerd bent dat de opname ook daadwerkelijk wordt opgenomen. Op alle andere momenten kunt u het systeem dan volledig uit schakelen.