gaurantee

Garantie, hoe werkt dat ?

 

In de eerste plaats heeft u natuurlijk altijd recht op garantie op het door u gekochte product, ook al koopt u deze bij MediacenterWorld via de internetwinkel. Wij proberen altijd zoveel als mogelijk een *actieve* rol te spelen in garantie en klachten afhandelingen.

 

MediacenterWorld staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheids voorschriften.

 

Alle producten dienen bij gebreken of defecten tijdens de garantieperiode bij MediacenterWorld te worden aangeboden ter onderzoek/reparatie via een RMA aanvraag formulier.

Ook is het mogelijk om reparatieaanvragen in te dienen voor producten nadat de garantieperiode is verstreken. Uiteraard zijn er dan wel kosten verbonden aan het onderzoek, de reparatie en eventueel het retourneren van het aangeboden product.

 

U dient een garantie of reparatie aanvraag vooraf áltijd eerst middels een RMA aanvraagformulier via de RMA pagina aan te vragen.